Get Adobe Flash player

 

 หมวกกะปิเยาะห์ บ้านท่าราบ    

1.1  ประวัติความเป็นมา

       หมวกกะปิเยาะห์     เป็นสิ่งที่ชายไทยมุสลิมใช้สวมใส่ตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งถือว่าผู้ที่สวมใส่แล้วจะได้บุญ     เพราะเป็นความเชื่อตามแบบท่านศาสดาตานบีมูฮัมมัดจริยวัตรของท่านทุกอย่างถือเป็นแบบฉบับของมุสลิมทั่วโลกที่ควรประพฤติปฏิบัติตามแม้ท่านได้จากโลกนี้ไปแล้ว   ซึ่งในพื้นที่ตำบลกะมิยอนับถือศาสนาอิสลาม 100 %   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    ปลูกผักและทำนา    ซึ่งบางช่วงฤดูกาลว่างจากเกษตรกรรม    สมาชิกไม่มีรายได้  และว่างงาน จึงคิดเริ่มการรวมกลุ่มที่จะทำกิจกรรมที่สมาชิกสามารถทำร่วมกันได้        และสามารถที่จำหน่ายเป็นรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว     จึงคิดวิธีเย็บหมวกกะปิเยาะห์ที่ชายไทยมุสลิมต้อง   ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายชาย   เพราะเป็นปัจจัยสำคัญของคนในพื้นที่ที่จะได้ใช้สวมใส่ในการประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาตามที่กล่าวข้างต้น   และอีกประการหนึ่งถ้ามีการผลิตใช้เองและจำหน่ายในพื้นที่ ก็ช่วยให้สมาชิกภายในชุมชนไม่ต้องไปซื้อที่อื่นๆ และสามารถเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  อีกทางหนึ่ง   ต่อมาสมาชิกสตรีที่ว่างจากการทำเกษตรกรรม    หรือที่เป็นแม่บ้านเห็นว่าเป็นอาชีพที่หน้าสนใจ  และสามารถหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง  จึงเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าราบ  มีกิจกรรมเย็บหมวกกะปิเยาะ  ซึ่งกลุ่มไม่มีที่ทำการที่เป็นเอกเทศ  แต่สมาชิกจะมีอุปกรณ์ทำที่บ้านของสมาชิก เอง    กลุ่มจะรวบรวมผลผลิตที่สมาชิกผลิตได้ ไปจำหน่าย หรือส่งให้ 

                    การบริหารงานกลุ่มมีคณะกรรมการบริหาร    จุดที่ตั้งของกลุ่มคือบ้านประธาน ซึ่งจะใช้ในการพบปะประชุม ปรึกษาหารือ ส่งผลิตภัณฑ์

 

 

1.2  อัตลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ลักษณะที่โดนเด่นของหมวกกะปิเยาะห์ตำบลกะมิยอ  คือ  มีลวดลายสวยงาม  หลากหลาย

รูปแบบ และขนาดมากมาย สามารถผลิตได้ตามสั่งของลูกค้า  มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย สีไม่ตก

ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ใช้ได้นาน ไม่ยึด หรือหดตัว   และเป็นงานฝีมือ 100%

 

 

1.3        มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

 1. มผช.เลขที่ 10525-11/387

 

 1. OTOP ระดับ 4 ดาว ปี 2553

 

 

 ความสัมพันธ์กับชุมชน

                ฝีมือ แรงงาน คือ คนในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญา  ผนวกกับพัฒนาทักษะและฝีมือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นที่ถูกใจสำหรับลูกค้า อีกทั้งยังสามารถสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันภายในตำบล ตำบล/อำเภอ/จังหวัดใกล้เคียง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

 1. ผ้าขาว
 2. ผ้าแข็ง
 3. ผ้าเจซี่
 4. ผ้าเครป
 5. ลูกไม้
 6. ด้าย
 7. น้ำมันจักร
 8. สัญญาลักษณ์/โลโก้ของกลุ่ม

                                                           

กระบวนการผลิต

ขั้นตอนการผลิต

 1. นำผ้าทั้ง 4 ชนิด ที่ตัดตามขนาดต่าง ๆ มาซ้อนทับกันในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เพื่อนำไปเตรียมการทำหมวกกะปิเยาะต่อไป
 2. นำผ้าขาว ผ้าแข็ง ผ้าเจซี และผ้าเครป ตามวางซ้อนหลาย ๆ ชั้น และวางแบบตามขนาดต่าง ๆ เพื่อเตรียมการตัดในแต่ละส่วน คือ

          

 

ขั้นตอนการทำหมวกกะปิเยาะห์

การทำหมวกกะปิเยาะห์แบบดั้งเดิมอยู่ที่ความชำนาญของผู้ผลิตในการปักลายด้วยมือและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน โดยใช้จักรเฉพาะของการทำหมวกกะปิเยาะห์ ไม่มีลายอัตโนมัติที่ตั้งโดยจักร โดยเริ่มด้วยดังนี้

 1. น้ำผ้าที่ตัดซ้อนผ้าเรียบร้อยนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปปักลายที่ลูกค้าสั่งซื้อ
 2. เจาะฉลุลายส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ปักลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 3. นำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มาเย็บประกอบกันเป็นรูปทรงหมวก และขนาดที่ต้องการ
 4. ตัดเศษด้าย เก็บรายละเอียดหมวกที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 5. นำหมวกที่ได้รีด และแยกขนาดตามเบอร์ และเกรด
 6. ติดยี่ห้อและนำบรรจุถุงเตรียมสงจำหน่าย

 

ขั้นตอนการผลิต (ต่อ)      

          


 

เทคนิดและเคล็ดลับในการผลิตหมวกกะปิเยาะห์

                หมวกกะปิเยาะห์ เป็นหมวกที่สวมใส่สบายไม่อับชื้น และร้อน เบาสบาย  เพราะหมวกกะปิเยาะห์ของกลุ่มมีการเจาะรูฉลุลายไม่เหมือนที่อื่น เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และมีให้เลือกหลายรูปแบบ และหลากหลายลวดลาย

 

ผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ

3.1  กลุ่มผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต :กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าราบ”

สถานที่ผลิต : เลขที่ 27/10 หมู่ที่ 1 ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000                                                                                     

โทรศัพท์ : 08-6285-6494                                                              

ประธานกลุ่ม :นายฮามะสะมาลี  อาแว

สถานที่ตั้งกลุ่ม : เลขที่27/10 หมู่ที่ 1 ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 08-6285-6494    

เส้นทางคมนาคม :

รถยนต์/รถโดยสารประจำทาง 

                จังหวัดปัตตานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1065 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 42 ถนนเพชรเกษม โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศบริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้จากสถานีเดินรถสายใต้(ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) โทร.0-2434-7192

รถไฟ

                   การรถไฟแห่งประเทศไทย  มีบริการรถไฟจากกรุงเทพฯ  ไปยังสถานีรถไฟปัตตานี   ที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ทุกวัน  จากนั้นต้องต่อรถประจำทางเข้าตัวเมืองจังหวัดปัตตานี    ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอโคกโพธิ์    ประมาณ 26 กิโลเมตร    สอบถามรายได้จากการรถไฟแห่งประเทศไทย     โทร.1690, 0-2223-7010, 0-2223-7020

 

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ

3.2  แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์, ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

       1.   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าราบ

              เลขที่ 27/10 หมู่ที่ 1 ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

 1. ร้านค้าภายในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียงคือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล
 2. เครือข่าย OTOP จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงคือปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล
 3. ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศซาอุดิอารเบีย และประเทศมาเลเซีย
 4. ออกร้านแสดงและจำหน่ายตรงงานมหกรรม OTOP ของ ศอ.บต.

 

 

 

Icons by Ambulance
Copyright © 2015. All Rights Reserved.